StartPodaruj 1% swojego podatku

Wirtualna zbiórka

1

Podaruj 1% swojego podatku na rzecz hospicjum.

To nic nie kosztuje, Twój procent podatku wspomoże finansowo nasze hospicjum. Z góry dziękujemy.

Numer KRS: 0000076900
butonline opp standard 29678 uruchom 1 rozlicz pit online new button

 

Zgodnie z zasadami obowiązującymi rozliczenia rocznego za rok ubiegły, urząd skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje w lipcu i sierpniu br. 1% podatku należnego na rzecz wskazanej przez podatnika w PIT rocznym organizacji pożytku publicznego. Koszty przelewu są potrącane z naszego 1%.
Jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne już w styczniu, nie przyspieszy przelewu na rzecz organizacji. Jeżeli jednak złoży zeznanie po terminie, tj. po 30 kwietnia br. (a ryczałtowcy po 1 lutego br.), wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże. Nowością jest jednak, że jeśli podatnik złoży korektę zeznania rocznego w terminie do 30 czerwca br. (albo do 2 kwietnia odnośnie PIT-28), to również może wykazać tam 1% i kwota zostanie przekazana zgodnie z deklaracją korygującą.

Źródło: http://pit.pl/1procent

Przekazanie procenta sprowadza się do do uzupełnienia kilku pól w Twoim zeznaniu podatkowym PIT.

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. 1% przekazują więc w tym roku również podatnicy podatku liniowego, ryczałtowcy oraz podatnicy grający na giełdzie. Nie można przekazać 1% karty podatkowej. Wniosek taki można również złożyć na piśmie, w postaci odrębnego podania, wystarczy jednak - i jest to o wiele prostsze - w zeznaniu rocznym wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).
(...)
Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej. Można zeznanie korygować przez dwa miesiące, aby 1% został przekazany, jednak musi to być korekta zeznania złożonego w terminie.

Źródło: http://pit.pl/1procent

logo wydawnictwa